International Energy Efficiency Certificate (IEEC)

Nieuwe regels voor energie efficiëntie
Vanaf 1 januari 2013 gelden nieuwe regels voor de energie efficiëntie voor schepen groter dan 400 GT die genoemd worden in MARPOL Annex VI, hoofdstuk 4. De nieuwe regels staan in Resolutie MEPC.203(62) van de IMO en komen bovenop de al bestaande regels van MARPOL Annex VI. De regels vereisen een nieuw certificaat: het International Energy Efficiency Certificate (IEEC) dat wordt afgegeven wanneer een Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) aan boord is.

Nieuw certificaat: International Energy Efficiency Certificate

Het nieuwe International Energy Efficiency Certificate (IEEC) is vereist voor nieuwe en bestaande schepen waarop het nieuwe hoofdstuk 4 van MARPOL Annex VI van kracht is. Voor nieuwbouwschepen wordt het certificaat afgegeven bij het eerste onderzoek voordat het schip in de vaart komt en voor bestaande schepen van 400 GT of meer bij het tussentijdse of het hernieuwde onderzoek.
Het IEEC blijft geldig voor de gehele levensduur van het schip, het is scheepsspecifiek en moet aan boord zijn tijdens inspecties en audits.