RI&e / plan van aanpak

 

IL&T heeft aangekondigd in haar berichtgeving om de controle tot naleving van de Arbowet in de toekomst te gaan verscherpen!

Steeds vaker kom het voor dat de inspecteur van IL&T, tijdens de jaarlijkse controle begint over de RI&e en het daarbij behorend Plan van Aanpak. Immers ieder schip/reder/eigenaar, moet conform artikel 5 lid 1 van de arbowet een RI&E hebben. Er staan zelfs geldboetes op bij het niet hebben,. Boete is afhankelijk van het aantal personen (ministerie SZW). Vanuit de Risico Inventarisatie en evaluatie volgt het Plan van Aanpak. De RI&e en het PVA dient tenminste jaarlijks een update te krijgen, of wanneer er situaties zijn die dit verlangen / noodzakelijk maken. IL&T kan bij het niet hebben van de juiste documentatie overgaan tot aanhouding van het schip. Laat het niet zover komen.

Maak nu een afspraak met ons kantoor en wij verzorgen voor een reële prijs het gehele traject voor u.

Tijdsplanning:

 

Bezoek schip  :  4 uur + reistijd + km
Bezoek werkplaats aan de wal  :  2 uur + reistijd + km
Samenstellen en uitwerken van de stukken, indienen bij klasse etc  :  6-8 uur
     
Verwachte levertijd  : 1 - 3 weken, afhankelijk van verkregen informatie